You are currently viewing HƯỚNG DẪN LÀM BÀI WRITING TASK 2: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI WRITING TASK 2: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

IELTS Writing task 2: Advantages and Disadvantages là 1 trong 4 dạng bài cơ bản, tức là cần đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề nào đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm dạng bài này sao cho hiệu quả chỉ trong 40 phút.

 1. Dạng đề:

Một số dạng đề của bài writing task 2: Advantages and Disadvantages có thể là:

 • Discuss both advantages and disadvantages of this issue? (1)
 • Do the advantages outweigh its disadvantages? (2)
 • Discuss the advantages and disadvantages of the statement and give your own opinion? (3)
 1. Cấu trúc của bài IELTS Writing task 2: Advantages and Disadvantages:

a. Mở bài:

 • Viết một câu về một xu thế chung liên quan đến chủ đề, một số từ và cụm từ có thể sử dụng để viết câu này như:

+. Nowadays,…

+. In these days,…

+. There is an irrefutable fact that…

 • Viết câu tiếp theo để thu hẹp phạm vi của vấn đề, có thể diễn đạt lại vấn đề – paraphrase – bằng cách dùng từ đồng nghĩa – synonyms – và thay đổi cấu trúc của câu mà đề bài đã cho, hoặc cũng có thể đưa ra những ý kiến trái chiều về vấn đề đó.
 • Viết câu tiếp theo nói ý kiến của bản thân, chỉ ra và khái quát rằng bài essay này tôi sẽ:

+. Xem xét cả ưu và nhược của vấn đề này, không cần đưa ra ý kiến cá nhân (nếu bài chỉ hỏi như dạng (1)).

+. Xem xét cả ưu và nhược của vấn đề này, đồng thời phải đưa ra ý kiến cá nhân (nếu bài hỏi như dạng (3)).

+. Xem xét cả ưu và nhược của vấn đề này, nhưng cần trả lời mặt nào – advantages hay disadvantages – là nổi bật hơn (nếu bài hỏi như dạng (2)). Khi đó thì thân bài cần tập trung vào mặt nổi bật hơn.

b. Thân bài:

Viết 2 – 3 đoạn văn với độ dài tương đối đồng đều, nhưng tốt hơn là nên viết 2 đoạn để tập trung viết tốt 2 đoạn này và tránh bị thiếu thời gian. Với mỗi đoạn, nên viết theo phương pháp: P.E.E (point – explain – example) để làm cho đoạn văn mạch lạc và logic. Tức là đầu tiên sẽ đưa ra ý chính của đoạn – main idea, sau đó là các supporting ideas để hỗ trợ và giải thích cho main idea đó, tiếp theo là ví dụ liên quan đến supporting ideas đó.

 • Đoạn 1 của phần thân bài sẽ nói về ưu điểm (Advantages)
 • Đoạn 2 của phần thân bài sẽ nói về nhược điểm (Disadvantages)

–> Tùy từng loại câu hỏi như trên mà tập trung vào phần cụ thể. Khi cần đưa ra ý kiến của mình thì có thể lồng vào một trong hai đoạn trên, vào đoạn nào thì nói cụ thể và tập trung hơn đoạn còn lại.

c. Kết bài:

Nếu đề bài không yêu cầu đưa ra ý kiến cá nhân thì bạn không phải và không nên đưa vào ý kiến của mình. Bạn nên khẳng định lại vấn đề có cả mặt tốt và mặt xấu, và tác động của nó phụ thuộc chủ yếu vào cách chúng ta khai thác. Nên viết về vấn đề càng khách quan càng tốt cho dù thông thường hầu như mọi người đều nghĩ mặt tốt/ xấu hơn hẳn.

3. Các từ vựng/ cấu trúc để diễn đạt “Advantages and Disadvantages”:

a. Advantages:

 • Synonyms: bạn có thể dùng các từ sau để thay thế cho từ advantage: benefit, merit, positive aspect, strong point.
 • Structures:

+. The first/main/greatest/important advantage of …. is ….

+.  One/another additional advantage …. is ….

+. What makes …important… is …

+. One/Another point in favor of …. is …

b. Disadvantages:

 • Synonyms: bạn có thể dùng các từ sau để thay thế disadvantage: drawback, negative aspect, weak point.
 • Structures:

+. The first/main/greatest/ most serious disadvantage of …. is ….

+. One/another/an additional disadvantage of …. is ….

 • Một điều rất quan trọng là các bạn nên lập dàn ý trước khi viết, hãy luyện tập thật nhiều vì những người viết tốt và đạt điểm cao đều dành 5-10 phút để lập dàn ý, lập ý trước khi viết bài writing task 2: advantages and disadvantages.
 1. Đề và bài viết mẫu:

Mời các bạn tham khảo một đề bài và bài viết mẫu của dạng đề writing task 2: advantages and disadvantages. Các bạn hãy phân tích bài theo những gì mình đã hướng dẫn ở trên để hiểu cách làm bài nhé!

People now have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation.

Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

These days many people choose to live or work in other countries, which has been made possible because of the convenience of air travel and modern communications. I believe that this has more benefits than drawbacks.

The disadvantage of this development is the distance that is put between family members. If a person moves away it is true that air travel and devices such as skype mean that communication and contact can be maintained. However, it is likely that a person will only be able to return one or two times a year during holidays, and speaking on skype or via email is not the same as face-to-face contact.

Despite this, there are significant advantages it can bring to people’s lives. Firstly, it means that people have the opportunity to see other parts of the world and the way people live. For example, people from the West often go to work in Asia or the Middle East and visa-versa. This enriches many people’s lives as they get to learn about other languages, traditions, cultures and different ways of working from their own country.

In addition to this, on a wider level it may also benefit other countries. If someone moves abroad for work, it is usually because their skill is required there. To illustrate, nurses and Doctors often move to work in hospitals in other countries when there is a shortage, so this is very valuable to the place they move to.

I would therefore argue that although there are disadvantages of the current trend to live and work abroad, they are outweighed by the advantages. It can enrich people’s lives and lives of the people in the countries that they move to.

283 words.

(Sưu tầm và Tổng hợp)

Chúc các bạn luyện và thi IELTS đạt kết quả tốt!

Leave a Reply